Search

Beleidsplan Sociale Veiligheid

Per 1 augustus zijn scholen in het primiar en voortgezet onderwijs, als gevolg van een aanpassing in de onderwijswetgeving, verplicht om zorg te dragen voor een veilige school. Als gevolg van de wet Sociale Veiligheid moeten scholen voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene doelen zijn voor ons:

  • Scholen moeten veiligheidsbeleid voeren;
  • Scholen moeten de veiligheid van leerlingen monitoren, zodanig dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school;
  • De coördinatie van het beleid t.a.v. pesten wordt belegd bij 1 persoon, waarbij deze persoon tevens fungeert als aanspreekpunt op het gebied van pesten. 


U kunt hier klikken om de notitie in te zien van obs Letterwies. In deze notitie beschrijven we op welke wijze we als school vanuit onze visie en uitgangspunten inhoud willen geven aan ons beleid inzake sociale veiligheid.
 

Bovenschoolse organisatie