Search

Team Obs Letterwies

Teamleden

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020:

Groep 1 en 2 Maandag en dinsdag Jelly Bakker
Woensdag t/m vrijdag Marjan Hamstra
 
Groep 3 en 4 Maandag en donderdag Maaike Gritter
Dinsdag, woensdag en vrijdag Kirsten Wolthek
 
Groep 5 en 6 Maandag t/m vrijdag Alette van Wijk
 
Groep 7 en 8 Maandag t/m donderdag Sandra Nap
Vrijdag Alexander Schipper
 
Intern begeleidster Maaike Gritter
Schoolcoördinator Alexander Schipper
Clusterdirecteur Pieky Jansen
   
   
   
   

 

 

Bovenschoolse organisatie