Overblijven

 Aanmelden of afmelden

U kunt uw kind(eren) telefonisch of per SMS tot 22.00 uur aanmelden (een dag van te voren) dat er overgebleven moet worden. Afmelden moet voor 08.00 uur 's ochtends op de dag zelf.

Telefoonnummer: 06-53611414
* Voicemail inspreken (we bellen niet terug)
* Aangeven: naam van uw kind(eren) + welke dag


De kosten voor het overblijven bedragen € 1,75 per kind
Losse strip of strippenkaart (2x, 10x, 20x, 30x)

Deze kaart mag uiteraard door meerdere kinderen binnen het gezin gebruikt worden.
Indien wenselijk kunnen wij een betalingsbewijs meegeven. Dit graag doorgeven bij de aanmelding.

*denkt u ook aan het afmelden bij vrije schooldagen. 

Met vriendelijke groet,
Batsie Duiker

 OBS Letterwies

Schoolcoördinator: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl