Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alles lessen starten om 8.15 uur en eindigen om 14.30 uur. Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen op school en eten hun lunch in de klas bij de leerkracht of een overblijfouder. 

's morgens  van 08.15 uur tot 12.00 uur
pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
's middags van 12.45 uur tot 14.30 uur

 

De lunch/middagpauze is voor alle kinderen van 12.00 uur tot 12.45 uur. Het overblijven gebeurt door de leerkrachten, stagiaires en overblijfouders.

Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij en gaan van maandag t/m donderdag naar school. Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij. Op woensdagmorgen gaan de lessen door tot 12.00 uur.
We werken met een inloopmoment. Dit betekent dat leerlingen vanaf 08.00 uur welkom zijn in hun klas. 
De deuren van de school gaan om 08.00 uur open.


Voor de leerlingen die zelfstandig naar school komen, gaan deze direct naar binnen en blijven dus niet op het plein. Voor de ouders die hun kinderen brengen, geldt tot aan het hek. De ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kind nog in de klas brengen. 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl