Schooltijden

Alle groepen hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 's morgens les van 8.15 uur tot 11.45 uur. Op woensdag gaan we door tot 12.00 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lessen 's middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

De groepen 1 en 2 hebben donderdag- en vrijdagmiddag vrij.
De groepen 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

's Morgens hebben we pauze van 10.15 tot 10.30 uur.

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat we echt op tijd kunnen beginnen.

 

Aangepaste schooltijden vanaf schooljaar 2020/2021

Door  COVID-19 hebben we onze schooltijden aangepast. We gaan in het nieuwe schooljaar werken met een continurooster. Op deze manier willen we de verkeersbewegingen rondom de school blijven beperken. Continurooster wil zeggen dat alle leerlingen de hele dag op school zijn en de middagpauze op school hebben met de leerkracht. 

Er is 's ochtends vanaf 08:00 - 08:15 uur inloop voor alle groepen. 

Voor de groepen gelden de volgende tijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:15 uur tot 14:15 uur.

woensdag van 08:15 uur tot 12:15 uur.

 

De groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij.

De groepen 3 en 4 zijn de vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij. 

 OBS Letterwies

Schoolcoördinator: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl