Terug naar Nieuws

Projectweek bouwen

Gepubliceerd op: , door: OBS Letterwies
Projectweek bouwen

 

 

Tijdens de projectweek zag het schoolplein van Kindcentrum Letterwies in Nieuwolda er wat anders uit dan normaal. Er werden namelijk een heleboel hutten gebouwd door de leerlingen. De gehele week stond namelijk in het teken van bouwen.

 

Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Naast rekenen en taal worden de leerlingen uitgedaagd om te ontdekken waar hun talenten liggen. De ene leerling bleek goed in timmeren, de ander beter in schilderen.

In de les leerden de leerlingen over materialen, constructies en gereedschappen, buiten konden ze het in de praktijk brengen. Er werden prachtige hutten gemaakt, zowel door de oudere als door de jongere kinderen. Daarbij hielpen ze elkaar en werd er flink samengewerkt. Er werden pallets, planken en zeilen gebruikt. Dankzij een heleboel ouders was er genoeg materiaal om gebruik van te maken. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde projectweek, een heleboel leerlingen zeiden later wel graag bouwvakker te willen worden!

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) - juli 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Voor de laatste keer een voorwoord van Jaap én Janny waarin Janny terugblikt op de afgelopen vierenhalf jaar. Verder verwelkomen wij onze nieuwe directeur Onderwijs & Personeel en is er een webinar voor ouder(s)/verzorger(s). Veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie gewenst!
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl