Groep 1/2

Nieuw schooljaar
We zijn dit schooljaar gestart met 21 kinderen. In de loop van dit jaar zullen er nog een paar kinderen instromen. Groep 1 telt 10 leerlingen en groep 2 heeft 11 leerlingen.

Er wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. Deze methode besteedt o.a. aandacht aan taal, rekenen en wereldorientatie. Daarnaast gebruiken we ook regelmatig thema's van de Kleuteruniversiteit. Voor rekenen gebruiken we ook het spellenboek "Met sprongen vooruit". Daarbij ervaren de kinderen alles aan den lijve en wordt veel aanschouwelijk gemaakt. In de kleuterklas wordt er ook veel gespeeld in de verschillende hoeken, waarbij ze veel taal- en rekenervaringen opdoen. Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling gebruiken we schoolbreed de methode Kwink. Verder werken we regelmatig in de moestuin en doen iets in de omgeving van de school. Af en toe brengen we een bezoek aan het zorgcentrum het Hamrik in ons dorp. Iedere dag doen we aan bewegen in het gymlokaal, spelletjes in de klas of buiten spelen.

In de klas wordt tevens veel aandacht besteed aan samenspelen, samenwerken en het samen delen. We streven naar een gezellige sfeer in de groep met een duidelijke structuur.

 OBS Letterwies

Schoolcoördinator: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl