Groep 1/2

De kleuterklas.

De kleuterklas is bij ons een combinatiegroep 1 en 2. Groep 1 bestaat op dit moment uit 3 leerlingen en groep 2 heeft 12 leerlingen. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daar tussendoor wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op de grond en op het schoolplein.
Er is veel aandacht voor het veilig voelen, gewoontevorming, routines en regels. Wij gaan uit van thematisch onderwijs, met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen. Op een speelse manier leren de kinderen hoe de wereld in elkaar zit, krijgen ze grip op hun emoties. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Er wordt in de klas veel gezongen en versjes opgezegd.

Wij spelen ook in op de spontane interesse van het individuele kind. De kinderen leren spelend. Hierbij wordt het kind uitgedaagd om met veel plezier zoveel mogelijk ervaringen op te doen om de gestelde doelen en tussendoelen te bereiken. Via bewuste, speelse activiteiten bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Hierbij gebruiken we de volgende methoden: Rekenplein, Met Sprongen Vooruit, Krullenbol en de map Fonemisch Bewustzijn. Ook kiezen we projecten uit van de site Kleuteruniversiteit en volgen we de seizoenen.

We zijn een kindcentrum, wat betekent dat we geregeld de peuterschool bij ons op visite hebben. Hierdoor ontstaat er gewenning voor de peuters en is de overgang naar groep 1 klein. Een paar keer per jaar brengen we een bezoek aan zorgcentrum het Hamrik. Hier hebben we dan activiteiten samen met de bewoners, denk aan knutselen en gymnastiek.

Verder werken we regelmatig in de moestuin en gebruiken we het kooklokaal. We maken weleens een wandeling naar de Dierenborg of we gaan naar het “veldje”. Daar gaan we dan appels plukken, schapen kijken of naar de kikkers luisteren.

Kleuters zijn doeners. De natuurlijke behoefte van kleuters is om in beweging te zijn. Iedere dag gaan we buiten spelen. Bij slecht weer gaan we naar het gymlokaal.  1x in de week krijgen de kleuters gymles van een gymdocent horende bij het Huis voor de Sport Groningen. In de klas wordt veel aandacht besteed aan samenspelen, samenwerken en het samen delen. We streven naar een gezellige sfeer in de groep met een duidelijke structuur.

Juf Maaike

 

Schoolreis

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Maandag zijn alle groepen op schoolreis geweest naar Drouwenerzand. Het was een gezellige dag met elkaar. 
 

Paasviering

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
  Pasen Vanochtend vierden we samen Pasen op school. Eerst werd er een stevige bodem gelegd met het paasontbijt. Daarna waren er 5 activiteiten die de groepen leerlingen bij langs gingen. Notenschieten, broodjes bakken, eierenlopen, knutselen en lekker spelen in de gymzaal. Ook de paashaas kwam nog even langs met paaseitjes. Het was een gezellige ochtend, we bedanken alle (groot) ouders voor hun hulp!
 

Projectweek bouwen

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
    Tijdens de projectweek zag het schoolplein van Kindcentrum Letterwies in Nieuwolda er wat anders uit dan normaal. Er werden namelijk een heleboel hutten gebouwd door de leerlingen. De gehele week stond namelijk in het teken van bouwen.
 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl