Groep 1/2

Nieuw schooljaar

We zijn dit schooljaar gestart met 9 kinderen, voor 1 januari 2023 komen er sowieso nog 4 kinderen bij. En daarna zullen ook nog wel een aantal kinderen instromen. Groep 1 telt nu 6 leerlingen en groep 2 heeft 3 leerlingen.

Er wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. Deze methode besteed o.a. aandacht aan taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarnaast gebruiken we ook regelmatig thema’s van de Kleuteruniversiteit.

Voor rekenen gebruiken we ook het spellenboek “Met sprongen vooruit”. Daarbij ervaren de kinderen alles aan den lijve en wordt veel aanschouwelijk gemaakt . In de kleuterklas wordt er ook veel gespeeld in de verschillende hoeken, waarbij ze veel taal- en rekenervaringen opdoen . Dit jaar hebben we ook een nieuwe methode “Krullenbol” ,die op een speelse manier kan bijdragen tot de ontwikkeling van een goede en ontspannen schrijfmotoriek.

Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling gebruiken we schoolbreed de methode Kwink.

Verder werken we regelmatig in de moestuin en doen iets in de omgeving van school.  Af en toe gebruiken we het kooklokaal. Een paar keer per jaar brengen we een bezoek aan het zorgcentrum het Hamrik. We maken weleens een wandeling naar de Dierenborg of we gaan naar het “veldje”, daar gaan we dan appels plukken, schapen kijken, naar de kikkers luisteren e.d.

Iedere dag doen we aan bewegen in het gymlokaal, spelletjes in de klas of buiten spelen. In de klas wordt tevens veel aandacht besteed aan samenspelen, samenwerken en het samen delen. We streven naar een gezellige sfeer in de groep met een duidelijke structuur.

Groetjes, juf Marjan

 

Buitenlessen

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Op Letterwies proberen we regelmatig lessen buiten te geven. Nu het wat lekkerder weer wordt, kan dat gelukkig ook wat vaker!
 

Sinterklaas op Letterwies

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Sint viering op Letterwies!De twee pieten waren al vroeg op school te vinden. Maar.. Waar was de Sint? De leerlingen vonden hem nog slapend in 't Hamrik! Gelukkig hebben we fijn samen met de Sint het feest kunnen vieren op school.
 

Leerlingenraad

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Op school hebben we sinds februari een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Uit iedere midden- en bovenbouwgroep zijn er bij het begin van het schooljaar weer 2 leerlingen gekozen voor in de raad. De leerlingenraad stelt zich hieronder aan u voor!
 

 OBS Letterwies

Adjunct-Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl