Groep 4/5

De werkwijze in groep 4 en 5

De basis die in de groepen 1/ 2 en 3 is gelegd, wordt in groep 4 en 5 met grote sprongen uitgebreid. Het voortgezet lezen betekent dat de snelheid toeneemt. Tempo-lezen dus. Ook worden de woorden moeilijker en de zinnen langer en ingewikkelder. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij.

In onze groep is een groot aanbod van verschillende boeken uit de bibliotheek. De kinderen hebben elke dag een moment om vrij te lezen.

Het begrijpend lezen neemt naast het lezen een belangrijke rol in. De kinderen kunnen dan wel de teksten netjes en vlot lezen, maar moeten wel begrijpen wat er staat. Dat oefenen ze met opdrachten waarin vragen worden gesteld over de tekst. Voor groep 5 zien we dit ook terug in de vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde.

Het rekenen gaat na groep 3 heel snel een aantal stappen verder. In groep 4 en 5 leren de kinderen rekenen met tientallen en honderdtallen. Het goed kunnen splitsen van getallen is belangrijk voor het snel kunnen optellen en aftrekken tot 20/ 100/ 1000. We leren klok kijken analoog en digitaal en natuurlijk zijn de tafels in deze groepen erg belangrijk.

We maken onze rekenlessen op een Chromebook met de methode Gynzy.

Naast deze basisvakken blijft bewegen en samen spelen een belangrijk item in de middenbouw.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Bewegend leren geeft daarnaast meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en ontdekken. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij veel behoefte hebben aan spelen en bewegen.

Op deze manier proberen we goed aan te sluiten bij de groepen 1/ 2 en 3 en een stevige basis te maken voor de leerjaren erna.

Groetjes, juf Maaike en juf Alette

 

Sinterklaas op Letterwies

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Sint viering op Letterwies!De twee pieten waren al vroeg op school te vinden. Maar.. Waar was de Sint? De leerlingen vonden hem nog slapend in 't Hamrik! Gelukkig hebben we fijn samen met de Sint het feest kunnen vieren op school.
 

Leerlingenraad

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Op school hebben we sinds februari een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Uit iedere midden- en bovenbouwgroep zijn er bij het begin van het schooljaar weer 2 leerlingen gekozen voor in de raad. De leerlingenraad stelt zich hieronder aan u voor!
 

Schoolontbijt

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7 - 11 november 2022 schuiven kinderen in Nieuwolda op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.
 

 OBS Letterwies

Adjunct-Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl