Groep 4/5

De werkwijze in groep 4 en 5

De basis die in de groepen 1/ 2 en 3 is gelegd, wordt in groep 4 en 5 met grote sprongen uitgebreid. Groep 4 bestaat uit 13 leerlingen en groep 5 heeft 7 leerlingen. Het voortgezet lezen betekent dat de snelheid toeneemt. Tempo-lezen dus. Ook worden de woorden moeilijker en de zinnen langer en ingewikkelder. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij. In onze groep is een groot aanbod van verschillende boeken uit de bibliotheek. De kinderen hebben elke dag een moment om vrij te lezen.

Het begrijpend lezen neemt naast het lezen een belangrijke rol in. De kinderen kunnen dan wel de teksten netjes en vlot lezen, maar moeten wel begrijpen wat er staat. Dat oefenen ze met opdrachten waarin vragen worden gesteld over de tekst. Voor groep 5 zien we dit ook terug in de vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde.

Het rekenen gaat na groep 3 heel snel een aantal stappen verder. In groep 4 en 5 leren de kinderen rekenen met tientallen en honderdtallen. Het goed kunnen splitsen van getallen is belangrijk voor het snel kunnen optellen en aftrekken tot 20/ 100/ 1000. We leren klok kijken analoog en digitaal en natuurlijk zijn de tafels in deze groepen erg belangrijk. We maken onze rekenlessen op een Chromebook met de methode Gynzy.

Naast deze basisvakken blijft bewegen en samen spelen een belangrijk item in de middenbouw. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Bewegend leren geeft daarnaast meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en ontdekken. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij veel behoefte hebben aan spelen en bewegen.

Op deze manier proberen we goed aan te sluiten bij de groepen 1/ 2 en 3 en een stevige basis te maken voor de leerjaren erna.

Groetjes, juf Sanne

 

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) - juli 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Voor de laatste keer een voorwoord van Jaap én Janny waarin Janny terugblikt op de afgelopen vierenhalf jaar. Verder verwelkomen wij onze nieuwe directeur Onderwijs & Personeel en is er een webinar voor ouder(s)/verzorger(s). Veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie gewenst!
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl