Groep 4/5

De werkwijze in groep 4 en 5

De basis die in de groepen 1/ 2 en 3 is gelegd, wordt in groep 4 en 5 met grote sprongen uitgebreid. Het voortgezet lezen betekent dat de snelheid toeneemt. Tempo-lezen dus. Ook worden de woorden moeilijker en de zinnen langer en ingewikkelder. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er komen ook informatieve teksten bij.

In onze groep is een groot aanbod van verschillende boeken uit de bibliotheek. De kinderen hebben elke dag een moment om vrij te lezen.

Het begrijpend lezen neemt naast het lezen een belangrijke rol in. De kinderen kunnen dan wel de teksten netjes en vlot lezen, maar moeten wel begrijpen wat er staat. Dat oefenen ze met opdrachten waarin vragen worden gesteld over de tekst. Voor groep 5 zien we dit ook terug in de vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde.

Het rekenen gaat na groep 3 heel snel een aantal stappen verder. In groep 4 en 5 leren de kinderen rekenen met tientallen en honderdtallen. Het goed kunnen splitsen van getallen is belangrijk voor het snel kunnen optellen en aftrekken tot 20/ 100/ 1000. We leren klok kijken analoog en digitaal en natuurlijk zijn de tafels in deze groepen erg belangrijk.

We maken onze rekenlessen op een Chromebook met de methode Gynzy.

Naast deze basisvakken blijft bewegen en samen spelen een belangrijk item in de middenbouw.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Bewegend leren geeft daarnaast meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en ontdekken. Zeker voor jonge leerlingen is dit fijn aangezien zij veel behoefte hebben aan spelen en bewegen.

Op deze manier proberen we goed aan te sluiten bij de groepen 1/ 2 en 3 en een stevige basis te maken voor de leerjaren erna.

Groetjes, juf Maaike en juf Alette

 

Schoolreis

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
 Maandag zijn alle groepen op schoolreis geweest naar Drouwenerzand. Het was een gezellige dag met elkaar. 
 

Paasviering

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
  Pasen Vanochtend vierden we samen Pasen op school. Eerst werd er een stevige bodem gelegd met het paasontbijt. Daarna waren er 5 activiteiten die de groepen leerlingen bij langs gingen. Notenschieten, broodjes bakken, eierenlopen, knutselen en lekker spelen in de gymzaal. Ook de paashaas kwam nog even langs met paaseitjes. Het was een gezellige ochtend, we bedanken alle (groot) ouders voor hun hulp!
 

Projectweek bouwen

Gepubliceerd door: OBS Letterwies
    Tijdens de projectweek zag het schoolplein van Kindcentrum Letterwies in Nieuwolda er wat anders uit dan normaal. Er werden namelijk een heleboel hutten gebouwd door de leerlingen. De gehele week stond namelijk in het teken van bouwen.
 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl