Groep 7/8

De werkwijze in groep 7 en 8
De kinderen hebben in groep 7 (3 leerlingen) en groep 8 (11 leerlingen) les van juf Sandra Nap en meester Alexander Schipper. In de tweede helft van dit schooljaar komt er op maandag en dinsdag een stagiaire van de PA en zal dus ook lessen gaan geven aan de groep. Van de leerlingen in groep 7/8 kunnen we verwachten dat ze al zeer zelfstandig kunnen werken. Deze zelfstandigheid wordt uiteraard verder geoefend en verbeterd. Er zijn ook speciale momenten waarop de leerlingen zelfstandig moeten werken. Ze krijgen dan een aantal opdrachten die ze, eventueel met hulp van een mede leerling moeten maken. Al in groep 5/6 maar vooral in groep 7/8 bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo krijgen de leerlingen met enige regelmaat huiswerk mee om te leren of maken. Zelfstandigheid is daar onontbeerlijk. Het leren praten met elkaar en luisteren naar elkaar is ook zeer belangrijk. Dit alles komt ook allemaal aan bod in de lessen van Kwink. Kwink werkt aan 5 gedragscompetenties. Het voornaamste doel is dat de leerling zichzelf leert kennen maar ook zeker de medeleerling leert kennen. Kinderen moeten ook leren kritisch te worden op de eigen prestaties en mogelijkheden.
De leerlingen houden o.a. spreekbeurten en boekbesprekingen.
Tevens is het belangrijk dat kinderen zelf informatie leren opzoeken en verwerken. We maken zelf werkstukken. We kunnen hierbij gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek of van informatie die de computer ons verschaft. De computer zien we ook steeds meer een rol spelen in ons onderwijs. Of het nou is om het woordpakket te oefenen, om procenten te trainen, of om een encyclopedie te raadplegen, de computer helpt ons steeds meer. We proberen het onderwijs in groep 7/8 zo concreet mogelijk te maken. Dit houdt in dat we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de realiteit willen brengen, we nodigen sprekers uit (b.v. techniek). Verder streven wij ernaar om de actualiteit te volgen. Dit kan ter sprake komen tijdens de kring of klassengesprekken of na het bekijken van het School TV-Weekjournaal. De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek. Op dinsdag en vrijdag van meester Sven.
Gedurende één uur per week krijgen de leerlingen van groep 7/8 handvaardigheid/techniek. De leerlingen krijgen verschillende handvaardigheid-technieken en/of opdrachten aangeboden. Met handvaardigheid werken we met textiel, verf, klei, papier-maché, natuurlijk materiaal, papier, hout etc. Daarnaast is er een deel natuurkundige techniek. Dit deel is gebaseerd op de gedachte: het veranderen van iets door de mens. Dit heeft dan alles te maken met overbrugging van iets, stroomkringen, houtbewerking, solderen, proeven met lucht, proeven met water etc. Een groot deel van de dag besteden we aandacht aan taal, rekenen en lezen. Hiernaast worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs steeds belangrijker. Verder krijgen de leerlingen Engels. We proberen zoveel mogelijk variatie in ons onderwijs te brengen. Dit kan o.a. door de kennisgebieden en de creatieve vakken elkaar te laten afwisselen. Sinds een aantal schooljaren werken we met de “plaatsingswijzer” Dit is een instrument dat aan de hand van de cito toetsen ( 2 x per jaar) wordt ingevuld. Dit doen we vanaf groep 6. Zo krijgen we dan een beter beeld wat kinderen kennen en kunnen. Ook wordt beter inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke uitstroom in groep 8 zou moeten zijn. De schoolkeuzegesprekken vinden plaats net voor of meteen na de voorjaarsvakantie. Dit is een plaatsing onder voorbehoud.

In april maken de leerlingen de eindtoets ( CITO ). Zodra de gegevens van deze toets binnen zijn kan er wellicht nog een verschuiving plaatsvinden. Dit noemen we de “heroverweging” De Eindtoets uitslagen zijn niet meer doorslaggevend bij de bepaling van de juiste schoolkeuze. De schoolprestaties, houding en inzet, de mening van de leerkracht zijn medebepalend bij de keuze van een juiste school voor vervolgonderwijs. Naast alle lessen gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op schoolreis. Dit jaar staat er een meerdaagse schoolreis gepland. Dit zal op maandag 10 mei, dinsdag 11 mei en woensdag 12 mei zijn. Verder kunnen de kinderen van groep 7/8 meedoen aan een schoolvoetbaltoernooi, dit is een wedstrijd tussen de scholen in de omgeving.

Na de Cito oefenen we voor de musical. In de laatste schoolweek voeren de leerlingen van groep 7 en 8 deze op. Voor groep 8 is er op de laatste woensdag van dit schooljaar het “brugpiepen”, ze nemen zo afscheid van de basisschool. Werken vanuit een optimale sfeer, dat vinden wij belangrijk. Werken met kinderen, voor kinderen. Hierbij hoort ook een goed en prettig contact met de ouders van de leerlingen. We staan open voor kritiek en goede suggesties.


Met vriendelijke groet, Juf Sandra en meester Alexander

SOOOG MAGAZINE 2021 - FEBRUARI

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van schrijven heel druk is met het vormgeven van afstandsonderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Het geeft ons vertrouwen dat we met elkaar de toekomst goed tegemoet kunnen zien en daar zijn we heel trots op. Omdat alle kinderen in onze regio, ook in deze tijd, recht hebben op het allerbeste onderwijs en de allerbeste opvang.
 

SOOOG INFORMATIEBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS - FEBRUARI 2021

Gepubliceerd door: SOOOG
Na weken thuisonderwijs waarin u uw kinderen hebt begeleid, gaan maandag 8 februari aanstaande de scholen weer open. Dat betekent dat er dan weer fysiek onderwijs gaat worden gegeven aan de leerlingen. We hebben ernaar uitgekeken om de kinderen weer te zien, maar er zijn ook gemengde gevoelens en zorgen.    
 

Vakantieoverzicht 2021-2022

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties voor 2021-2022 zijn bekend.   
 

 OBS Letterwies

Schoolcoördinator: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl