Groep 7/8

De werkwijze in groep 7 en 8
De kinderen hebben in groep 7 (12 leerlingen) en groep 8 (6 leerlingen) les van juf Sandra Nap en meester Alexander Schipper. Ook hebben we dit jaar een stagiaire onderwijsassistent meester Julian. Van de leerlingen in groep 7/8 kunnen we verwachten dat ze al zeer zelfstandig kunnen werken. Deze zelfstandigheid wordt uiteraard verder geoefend en verbetert. Er zijn ook speciale momenten waarop de leerlingen zelfstandig moeten werken. Ze krijgen dan een aantal opdrachten die ze, eventueel met hulp van een mede leerling moeten maken. Al in groep 5/6 maar vooral in groep 7/8 bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het voorgezet onderwijs. Zo krijgen de leerlingen met enig regelmaat huiswerk mee om te leren of maken. Zelfstandigheid is daar onontbeerlijk. Het leren praten met elkaar en luisteren naar elkaar is ook zeer belangrijk.

Dit alles komt ook allemaal aan bod in de lessen van Kwink. Kwink werkt aan 5 gedragscompetenties. Het voornaamste doel is dat de leerling zichzelf leert kennen maar ook zeker de medeleerling leert kennen. Kinderen moeten ook leren kritisch te worden op de eigen prestaties en mogelijkheden. De leerlingen houden o.a. spreekbeurten en boekbesprekingen. Tevens is het belangrijk dat de kinderen zelf informatie leren opzoeken en verwerken. We maken zelf werkstukken. We kunnen hierbij gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek of van informatie die de computer ons verschaft. De computer zien we ook steeds meer een rol spelen in ons onderwijs. Of het nou is om het woordpakket te oefenen, om procenten te trainen, of om een encyclopedie te raadplegen, de computer helpt ons steeds meer. We proberen het onderwijs in groep 7/8 zo concreet mogelijk te maken. Dit houdt in dat we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de realiteit willen brengen, we nodigen sprekers uit (b.v. techniek). Verder streven wij ernaar om de actualiteit te volgen. Dit kan ter sprake komen tijdens de kring of klassengesprek of na het bekijken van het School TV-Weekjournaal. De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek. Op dinsdag en vrijdag van meester Sven.

Gedurende één uur per week krijgen de leerlingen van groep 7/8 handvaardigheid/techniek. De leerlingen krijgen verschillende handvaardigheid-technieken en/of opdrachten aangeboden. Met handvaardigheid werken we met textiel, verf, klei, papier-maché, natuurlijk materiaal, papier, hout etc. Daarnaast is er een deel natuurkundige techniek. Dit deel is gebasseerd op de gedachte: het veranderen van iets door de mens. Dit heeft dan alles te maken met overbrugging van iets, stroomkringen, houtbewerking, solderen, proeven met lucht, proeven met water etc. Een groot deel van de dag besteden we aandacht aan taal, rekenen en lezen. Hiernaast worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs steeds belangrijker. Verder krijgen de leerlingen Engels. We proberen zoveel mogelijk variatie in ons onderwijs te brengen. Dit kan o.a. door de kennisgebieden en de creatieve vakken elkaar te laten afwisselen.

Sinds een aantal schooljaren werken we met de "plaatsingswijzer". Dit is een instrument dat aan de hand van de cito toetsten (2x per jaar) wordt ingevuld. Dit doen we vanaf groep 6. Zo krijgen we dan een beter beeld wat de kinderen kennen en kunnen. Ook wordt beter inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke uitstroom in groep 8 zou moeten zijn. De schoolkeuzegesprekken vinden plaats net voor de voorjaarsvakantie. Dit is een plaatsing onder voorbehoud. In april maken de leerlingen de eindtoets (CITO). Zodra de gegevens van deze toets binnen zijn kan er wellicht nog een verschuiving plaatsvinden. De Eindtoets uitslagen zijn niet meer doorslaggevend bij de bepaling van de schoolkeuze. De schoolprestaties, houding en inzet, de mening van de leerkracht zijn medebepalend bij de keuze van een juiste school voor het vervolgonderwijs. Naast alle lessen gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op schoolreis. Dit jaar staat er een meerdaagse schoolreis gepland. Dit zal op maandag 25 mei, dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei zijn. Verder kunnen de kinderen van groep 7/8 meedoen aan een schoolvoetbaltoernooi, dit is een wedstrijd tussen de scholen in de omgeving. Na de Cito oefenen we voor de musical. In de laatste schoolweek voeren de leerlingen van groep 7 en 8 deze op. Werken vanuit een optimale sfeer, dat vinden wij belangrijk. 

Werken met kinderen, voor kinderen. Hierbij hoort ook een goed en prettig contact met de ouders van de leerlingen. We staan open voor kritiek en goede suggesties

 OBS Letterwies

Schoolcoördinator: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl