Groep 7/8

De werkwijze in groep 7 en 8

De kinderen hebben in groep 7 en groep 8 les van juf Sandra Nap en meester Alexander. Groep 7 heeft 8 leerlingen en groep 8 bestaat uit 11 leerlingen. Van de leerlingen in groep 7/8 kunnen we verwachten dat ze al zeer zelfstandig kunnen werken. Deze zelfstandigheid wordt uiteraard verder goefend en verbeterd. Er zijn ook speciale momenten waarop de leerling zelfstandig moeten werken. Ze krijgen dan een aantal opdrachten die ze, eventueel met hulp van een mede leerling moeten maken.
Al in groep 5/6 maar vooral in groep 7/8 bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zo krijgen de leerlingen met enige regelmaat huiswerk mee om te leren of maken. Zelfstandigheid is daar onontbeerlijk. Het leren praten met elkaar en luisteren naar elkaar is ook zeer belangrijk. Dit alles komt ook allemaal aan bod in de lessen van Kwink.

Kwink werkt aan 5 gedragscompetenties. Het voornaamste doel s dat de leerling zichzelf leert kennen maar ook zeker de medeleerling leert kennen. Kinderen moeten ook leren kritisch te worden op de eigen prestaties en mogelijkheden. 
De leerlingen houden o.a. spreekbeurten en boekbesprekingen. Tevens is het belangrijk dat kinderen zelf informatie leren opzoeken en verwerken. We maken zelf werkstukken. We kunnen hierbij gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek of van informatie die de computer ons verschaft. 
De computer zien we steeds meer een rol spelen in ons onderwijs. Of het nou is om het woordenpakket te oefenen, om projecten te trainen, of om een encyclopedie te raadplegen, de computer helpt ons steeds meer.

We proberen het onderwijs in groep 7/8 zo concreet mogelijk te maken. Dit houdt in dat we het onderwijs zo dicht mogelijk bij de realiteit willen brengen, we nodigen sprekers uit (b.v. techniek). Verder streven wij ernaar om de actualiteit te volgen. Dit kan ter sprake komen tijdens de kring of klassengesprekken of na het bekijken van het School TV-Weekjournaal. 

De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek. Op dinsdag en vrijdag van juf Hanna. 

Met regelmaat krijgen de leerlingen van groep 7/8 handvaardigheid/techniek. De leerlingen krijgen verschillende handvaardigheid-technieken en/of opdrachten aangeboden. Met handvaardigheid werken we met textiel, verf, klei, papier-maché, natuurlijk materiaal, papier, hout etc. Daarnaast is er een deel natuurkundig techniek. Dit deel is gebaseerd op de gedachte: het veranderen van iets door de mens. Dit heeft dan alles te maken met overbrugging van iets, stroomkringen, houtbewerking, solderen, proeven met lucht, proeven met water etc. 

Een groot deel van de dag besteden we aandacht aan taal, rekenen en lezen. Hiernaast worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs steeds belangrijker. Verder krijgen de leerlingen Engels. We proberen zoveel mogelijk variatie in ons onderwijs aan te bieden. Dit kan o.a. door de kennisgebieden en de creatieve vakken elkaar te laten afwisselen.

Sinds een aantal schooljaren werken we met de 'plaatsingswijzer'. Dit is een instrument dat aan de hand van de cito toetsen (2 x per jaar) wordt ingevuld. Dit doen we vanaf groep 6. Zo krijgen we dan een beter beeld wat kinderen kennen en kunnen. Ook wordt beter inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke uitstroom in groep 8 zou moeten zijn. De schoolkeuzegesprekken vinden plaats in januari. Dit is een plaatsing onder voorbehoud. In de 1e en/of de 2e week van februari maken de leerlingen een doorstroomtoets (van Cito). Zodra de gegevens van deze toets binnen zijn kan er wellicht nog een verschuiving plaatsvinden. dit noemen we de 'heroverwerging'/ kansrijk adviseren. De doorstroomtoets uitslagen zijn niet doorslaggevend bij de bepaling van de juiste schoolkeuze. De schoolprestaties, houding en inzet, de mening van de leerkracht zijn medebepalend bij de keuze van een juiste school voor vervolgonderwijs. 

Naast alle lessen gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op schoolreis. Dit jaar staat er een meerdaagse schoolreis gepland. Dit zal op woensdag 22, donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei zijn. Dit is nog wel onder voorbehoud.
Na de Cito oefenen we voor de musical. In de laatste schoolweek voeren de leerlingen van groep 7 en 8 deze op. Voor groep 8 is er op de laatste woensdag van dit schooljaar het 'brugpiepen', ze nemen zo afscheid van de basisschool. 

Werken vanuit een optimale sfeer, dat vinden wij belangrijk. Werken met kinderen, voor kinderen. 
Hierbij hoort ook een goed en prettig contact met de ouders van de leerlingen. 
We staan open voor kritiek en goede suggesties.

Met vriendelijke groet, Juf Sandra en meester Alexander

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

SOOOG Courant

Gepubliceerd door: SOOOG
Met trots delen wij de ‘SOOOG Courant 2022’, de publieksversie van het bestuursverslag. Met deze courant legt SOOOG verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl