Medenzeggenschapsraad

Het doel van medezeggenschap is om ouders en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsbeslissingen op school. De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, dan wel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema's als lestijden, tussen- en naschoolse opvang en voorzieningen voor leerlingen.

Voorts kan de MR helpen in situaties waar u er direct met de leerkracht of directie niet uitkomt.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent altijd van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Ook zijn de notulen ter inzage op school.  Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u naar https://infowms.nl/.

Heeft u nog vragen of wilt u punten op de agenda hebben van de MR dan kunt u contact opnemen met het secretariaat mr-obsletterwies@sooog.nl.

 

Leden MR

  • Hilde Slijm-Rumpff
  • Gerda Andelbeek
  • Erik van der Wal
  • Kirsten Wolthek (IB-er)
  • Sandra Nap (leerkracht groep 7/8)
  • Alexander Schipper zit als directeur bij de MR overleggen. Dit is een adviserende rol.

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl