Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders met als doel het organiseren, ondersteunen en adviseren van diverse activiteiten ten behoeve van de leerlingen. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij school. Betrokken ouders kunnen positief bijdragen aan het schoolleven.

Voor de vaste activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en Pasen worden werkgroepen samengesteld bestaande uit leden van de OR en het leerkrachtenteam. Zij bereiden de activiteiten voor en verzorgen de uitvoering, eventueel aangevuld met ouders die ook willen helpen.

Alle bijdragen aan de activiteiten worden bekostigd door de (vrijwillige) ouderbijdrage. De OR en school zijn verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage. Daarnaast wordt de kas van de OR aangevuld met de opbrengsten van het ‘oud-papier-lopen’ en met de opbrengst van acties, bijvoorbeeld de verkoop van tulpen. In sommige gevallen levert de OR een bijdrage voor de aanschaf van spullen die buiten de standaard schoolinrichting behoren.

Jaarlijks komt de OR ongeveer acht keer bij elkaar om de activiteiten te bespreken. Ook zaken als communicatie, financiën en vragen van ouders komen ter sprake. De notulen liggen voor ouders ter inzage op school. Daarnaast kan de OR, gevraagd of uit eigen beweging, ideeën en adviezen geven aan school en de MR over zaken die de ouders aangaan. Bij de vergaderingen van de OR is altijd een lid van het schoolteam aanwezig.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u als ouder meehelpen? Dan kunt u contact opnemen met één van de OR-leden! U kunt ook een e-mail sturen aan het secretariaat: or-obsletterwies@sooog.nl.

 

Leden OR

  • Mariska 
  • Lonneke 
  • Miranda 
  • Marga 
  • Frank
  • Anchen 
  • Karin
  • Annerieke 

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl