Over ons

Missie
We willen de verschillen tussen leerlingen koesteren. In een leerrijke en warme omgeving willen we de leerling zijn of haar talenten laten ontdekken. In een team van betrokken professionals zetten wij ons in voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We scheppen samen met ouders en andere betrokkenen een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. We zorgen ervoor dat iedere leerling terug kan kijken op een fijne basisschoolperiode en trots kan zijn op zichzelf. 

 

Ons motto is dan ook: buitengewoon wies met elkaar! 

 

Visie

Onderwijs op maat
Verschillen tussen leerlingen worden gekoesterd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze verschillen werken wij volgens het Directe Instructie Model. Door het geven van zowel groepsinstructie, subgroep instructie als individuele instructie bieden wij de leerstof gedifferentieerd aan. Dit is de basis van ons dagelijkse lesgeven. Door ook thematisch en projectmatig te werken wordt de lesstof op een aantrekkelijke en speelse manier aangeboden waarbij leerlingen samen leren werken, maar ook zelfstandig. Leerlingen zijn hierdoor intrinsiek gemotiveerd en betrokken bij de activiteit. Er wordt schoolbreed aandacht besteed aan deze thema’s en projecten. We maken leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dit doen we door leerlingen hun eigen keuzes te laten maken en inzicht te verkrijgen in hun eigen ontwikkeling. Dit bereiken we door het werken met een groeimuur en persoonlijke doelen. Leerlingen zijn hierdoor gemotiveerd en meer betrokken. Jezelf verantwoordelijk voelen draagt ook bij aan een positief zelfbeeld.

 

Natuur en gezond
De natuur heeft een gunstige invloed op de zintuigen, creativiteit en denkvermogen van ieder kind; deze betrekken we dan ook zoveel mogelijk bij ons onderwijs. Door leerlingen uit te nodigen en uit te dagen om zelf te ontdekken en te onderzoeken creëren we een leeromgeving die aansluit bij hun belevingswereld. We motiveren leerlingen om op avontuur te gaan en zo hun eigen talent te ontdekken. We stimuleren dat leerlingen samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten. Daarom geven we regelmatig buitenlessen, is ons schoolplein uitdagend en groen en besteden we veel aandacht aan omgeving en milieu. Het ontdekkend leren doen we ook in de klas door te werken aan o.a. techniek, ICT, koken en de zaakvakken. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een goede groei en ontwikkeling. Hier besteden we aandacht aan door het eten van fruit in de ochtendpauze en het verbouwen van onze eigen lekkernijen in onze moestuin.

 

Cultuur en maatschappij
Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun deelname aan de samenleving en te leren hoe je met elkaar omgaat werken we aan de ontwikkeling van normen en waarden. Door in contact te komen met andere culturen worden de leerlingen sociaal veerkrachtig. Sociale vaardigheden worden geoefend met de methode van ‘Kwink’. Hierin wordt met een open blik en in een veilig klimaat o.a. gewerkt aan respect voor zichzelf, de ander en de omgeving. In ons onderwijs neemt culturele vorming een belangrijke plaats in. Door handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama leren de leerlingen hun creativiteit en talent kennen. We vieren tradities, koesteren het cultureel erfgoed in de omgeving en bezoeken regelmatig voorstellingen.

 Kindcentrum Letterwies

Directeur: Alexander Schipper

Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

0596 - 54 12 65

obsletterwies@sooog.nl